Bicom Body Check

BICOM BODY CHECK DIJAGNOSTIKA STANJA ORGANIZMA

BICOM body check je neinvazivni, komplementarni medicinski dijagnostički sistem analiza koji skenira, obrađuje i opisuje energetsko stanje pacijenta u neverovatnom vremenskom roku, a pored postojećih disbalansa moguće je ovom metodom prepoznati i energetske poremećaje mnogo pre nego što se isti manifestuju u telu, a značajne promene se prikazuju grafički i prema prioritetu.

 

Današnji način života, ishrana i ekološka opterećenja mogu da oslabe telo u značajnoj meri. Energetski poremećaji se razvijaju, delimično skriveno, a da pacijent ni ne primeti.

 

BICOM BodyCheck omogućava kompletnu bioenergetsku proveru zdravlja. On skenira frekvencije celog tela, unutrašnjih organa, kostiju i tkiva automatski do nivoa ćelija i analizira ih.

 

Aparat nam omogućava da eliminišemo loše obrasce frekvenci bioloških sistema, tako što vršimo njihovu harmonizaciju i inverziju disharmoničnih obrazaca. Biorezonanca se koristi tako sto je osoba uključena u sistem, odnosno kolo aparata, preko ulazne katode i modulacione (izlazne) elektrode na leđima.

 

Analize koje se vrše tokom pregleda

 

1) Biohemijska homeostaza
2) Elektromagnetna opterećenja, geopatska opterećenja, stresori (teški metali, hemikalije, lekovi, vakcine, zagađivači...)
3) Intolerancija na hranu i prehrambeni aditivi
4) Hormoni i produkti žlezdi
5) Bakterije, virusi, gljivice, paraziti i drugi mikroorganizmi
6) Stanje po sistemima organa i tkiva
7) Testiranje za Bahove kapi 

Analizom se dobijaju preporuke za namirnice koje pogoduju Vašem organizmu, kao i one na koje organizam pokazuje intoleranciju (ne pogoduju u ishrani).

 

Dijagnostika se obavlja vrlo komforno, pacijent drži slušalice na glavi tokom nekoliko minuta koliko traje Bicom Body Check analiza. Potpuno je bezbedno, bez ikakvih neželjenih efekata i kontraindikacija.

 

Naš stručni tim lekara kombinuje Bicom BodyCheck dijagnostičku analizu sa BICOM Optima dijagnostičko-terapeutskim sistemom, i u roku od ukupno 60 minuta dobija se kompletna analiza stanja organizma sa predlogom daljih Bicom tretmana za poboljšanje zdravstvenog stanja.

 

Copyrights ©2017: /All rights reserved/