Drag

Indikacije za Bahove kapi

Za preveliku brigu za dobro drugih, preterana zainteresovanost za dobrobit drugih

Za strah, za one koji pate od straha

Za nedoumicu, za one koji pate od nesigurnosti

Za nedovoljno interesovanje za date okolnosti, nedostatak interesa za aktuelna zbivanja

Za usamljenost

Za preosetljivost na uticaj i ideje drugih

Za utučenost ili očaj

Telefon