Drag

Indikativni programi prema individualnim potrebama

INDIKACIONI PROGRAMI PREMA INDIVIDUALNIM POTREBAMA

Indikacioni programi prema individualnim potrebama mogu biti različiti i koriste se u zavisnosti od specifičnih individualnih potreba klijenta, odnosno problema zbog kojeg dolazi. Ovde navodimo samo neke od indikacionih programa koji se mogu primenjivati u tretmanima Bicom optima aparatom.

PROGRAM ZA MIGRENE

Pod migrenom se podrazuma glavobolja, a simptomatologija je individualno specifična. Nekada je uzročnik migrene vaskularnog porekla, međutim mogu biti i psihičko opterećenje i stresne situacije u pozadini ovog stanja. Pošto je pristup rada sa biorezonantnim aparatom kod svakog klijenta individualan, migrenu tretiramo prema indikacionim programima na odgovarajućim frekvencama i dopunskim programima podrške pre svega nervnog, imunološkog i endokrinog sistema. Ukoliko u pozadini migrene “leži” stres kao uzročnik uključujemo anti-stres terapiju i Bahove kapi. Ovakvim načinom rada i sinhronizacije dobijaju se odlični rezultati.

FUNKCIONALE SMETNJE GASTROINTESTINALNOG TRAKTA

Gastrointerstinalni trakt je barijera našeg organizma prema spoljašnjoj sredini i preko njega dobijamo sve što je organizmu potrebno, ali je i jedan od „puteva ulaza“ štetnih agenasa koji takođe prolaze gastro-intestinalnu barjeru i mogu rezultovati oboljenjem.

U kombinaciji sa testom intolerancije na hranu i preporukama za ishranu, programima na Bicom Optima aparatu možemo eliminisati kandidu, detoksikovati jetru, smanjiti hiperaciditet i redukovati tegobe, a naknadno dati dalje preporuke za ishranu i eventualnu probiotsku dopunu. Mnogi problemi gastro-intestinalnog trakta se mogu ublažiti ili otkloniti biorezonanatnim tretmanom, uključujući iritabilni kolon, opstipaciju, gastritis, kao i psiho-somatske tegobe koje se odražavaju preko gastro-intestinalnog trakta.

INFEKCIJE

Naš organizam je izložen svakodnevnom uticaju velikog broja mikroorganizama, pre svega virusa i bakterija. Oni koji su patogeni po čoveka predstavljaju veliko opterećenje i narušavaju homeostazu, izazivaju oboljenja koja se leče medikamentozno, antibakterijskim i antiviralnim lekovima. Mnogi od virusa su tkivno specifični i izazivaju teška oboljenja. Revolucionarna ideja u biorezonanatnim tretmanima je blokiranje frekvence na kojoj virus „radi“ i koju emituje, što postepeno treba da dovede do oporavka i povlačenja simptoma upale.

PARODONTOPATIJA

Biorezonanca se koristi i u stomatologiji. Konkretno u stomatologiji se može koristiti za tretiranje određenog stanja zuba i desni. Rezultati su odlični, može se očekivati smanjenje bolnog otoka, smanjenje krvarenja desni i neutralisanje bolnih senzacija zuba i vilice. Princip rada je preko specifičnih obrazaca frekvenci za stanje zuba i okolnog tkiva, tačnije sluzokože desni. Primer korišćenja je kao dopunski tretman kod paradontopatije.

BOLNA STANJA KIČMENOG STUBA

Bolovi u kičmenom stubu su znak ozbiljne blokade u protoku vitalne energije, poremećaja ishrane i oksigenacije tkiva, uz moguća oštećenja na spojevima kičmenih pršljenova ili gubitka elastičnosti, čime se otežava funkcionisanje lokomotornog aparata i narušava svakodnevno funkcionisanje osobe. Život sa hroničnim bolom rezultuje smanjenom fizičkom aktivnošću i samim tim smanjenim kvalitetom života.

Bicom biorezonantni tretman za bolna stanja kičmenog stuba uključuje set programa za deblokade kičmenog stuba. Mehanizam rada je zasnovan na biorezonanci tkivnih struktura kičme.

Prema preporuci aparata magnetne trake se stavljaju na određena mesta, tj. “polja”, a terapeut može birati tip programa prema indikacijama, u zavisnosti da li je taj blok na nivou cervikalne, torakalne, lumbalne kičme ili sakralnog segmenta. Posle nekoliko tretmana se zapaža smanjenje bola i olakšanje.

PREOPERATIVNA I POSTOPERATIVNA PODRŠKA

Preoperativna i postoperativna biorezonantna podrška je set programa kojima se daje podrška osobama koje se pripremaju ili su imale skoriju hiruršku intervenciju. Posle intervencije se koriste programi za deblokadu hirurških ožiljaka, bez obzira jesu li spoljašnji ili unutrašnji. Deblokada spoljašnjih ožiljaka je izuzetno bitna ukoliko se nalaze na “putu” nekog od meridiana i izazivaju blok u protoku vitalne energije. Programima se pospešuje proces zarastanja rana, čime se značajno ubrzava vreme oporavka, uz smanjenje bolnih stanja.

Telefon