Drag

Odvikavanje od pušenja

Protokol odvikavanja od pušenja podrazumeva nekoliko programa na biorezonantnom aparatu koji sinhronizovano deluju preko plućnog parenhima.Osnova svega je svesna odluka korisnika da prestane sa pušenjem, i da krene sa odvikavanjem smanjenjem broja cigareta popušenih u toku dana.

Našim korisnicima nudimo blagotvorni tretman biorezonance koji se sastoji iz 3 programa u softveru aparata, a to su: bazni program, program za eliminaciju toksina (štetnih otrova iz cigareta) i program za akutna stanja pluća. Ova tri programa su osnova, uz svesnu saradnju korisnika da želi da “ostavi cigarete”.

Tretmani podrazumevaju profesionalni razgovor i savetovanje u vezi štetnosti agenasa iz cigareta, prevashodno nikotina i teških metala (olovo, polonijum, …). Savetujemo izbegavanje boravka u zatvorenim prostorijama u kojima se puši, priridržavanje zakona o zabrani pušenja na javnim mestima, prevenciju pasivnog pušenja ukoliko roditelji puše i prekid pušenja u trudnoći. Mnogobrojne studije su pokazale da trudnice koje su pušile cigarete tokom graviditeta rađaju decu sa smanjenom telesnom težinom (u proseku). Ukoliko se pridžavate pravila unapredićete svoje zdravlje.

Telefon