Drag

PEPTIDI U REGENERATIVNOJ MEDICINI

BICOMED CENTAR JE SPECIJALIZOVANI HOLISTIČKI CENTAR KOJI KOMBINUJE KVAN­TNU TEHNOLOGIJU, ZNANJE I ISKUSTVO U CILJU OČUVANJA ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI. BICOMED CENTAR JE USMEREN NA PRIMENU NAJSAVREMENIJIH TEHNOLOGI­JA U DOMENU KVANTNE I NANO TEHNOLOGIJE, RAZVIJENIH NA NAUČNIM INSTITUTIMA U NEMAČKOJ I RUSIJI. BICOMED CENTAR PRUŽA JEDINSTVEN SADRŽAJ HOLISTIČKIH ANTI-AGE TRETMANA, KOZMETIKE I SUPLEMENATA. NAMENJEN JE KLIJENTIMA KOJI ŽELE DA OČUVAJU SVOJU LEPOTU I NEGUJU JE PRIRODNIM I NEINVAZIVNIM METODA­MA. NALAZI SE U PRIJATNOM, OPUŠTAJUĆEM I SOFISTICIRANOM AMBIJENTU U SAMOM CENTRU GRADA U NEPOSREDNOJ BLIZINI KNEZ MIHAILOVE ULICE I KALEMEGDANA. LO­KACIJA, KONCEPT I VISOKOEDUKOVAN KADAR OMOGUĆAVAJU KORIŠĆENJE USLUGA I KLIJENTIMA KOJI DOLAZE IZ INOSTRANSTVA.

Šta je regenerativna medicina i koja je ulo­ga peptida u njoj? 

Regenerativna medicina je grana medicine koja se bavi obnavljanjem, regeneracijom ili zamenom oštećenih ili izgubljenih ćelija, tkiva i organa, kako bi se obnovila normalna funkci­ja tela. Ova oblast medicine ima cilj da aktivira prirodne procese regeneracije u telu terapijom baziranom na prirodnim biološkim materijali­ma kako bi se pomoglo u lečenju oboljenja i povreda.

Potencijal regenerativne medicine je da kroz inovativne tretmane deluje na različita obolje­nja, uključujući degenerativne bolesti zglobo­va, organa i sistema organa, odlažući prevre­meno starenje obnavljanjem na ćelijskom ni­vou strukture i funkcije oštećenih tkiva organa.

Danas se koriste peptidni bioregularatori, od­nosno prirodni suplementi na bazi peptida za regeneraciju organizma i imaju značajnu ulo­gu u oblasti regenerativne medicine. Može se reći da su peptidi ključni u oblasti regenera­tivne medicine i da je upravo u upotrebi pep­tida budućnost anti-aging terapija i prevencije oboljenja.

Šta su peptidni bioregulatori i kako se ko­riste? 

Prirodni peptidni bioregulatori su zasnovani na kratkim prirodnim peptidima koji imaju tera­peutski efekat zbog potrebne veličine (1/5000 mm), što im omogućava da prodru u ćeliju. Peptidni bioregulatori su prirodni kratki lanci aminokiselina i deluju vezivanjem za speci­fične receptore ćelijske površine gde pokreću intracelularne puteve. Odnedavno je i u Srbiji moguće kupiti prirodne preparate u kapsular­nom obliku koji sadrže peptide za regeneraciju organa i održavanje vitalnosti organizma. Tre­ba ih razlikovati u odnosu na druge suplemen­te, jer je njihov sastav drugačiji i jedinstvena formulacija je napravljena za pojedinačne or­gane. Rezultati primene peptidnih regulatora su fascinantni i prema određenim istraživanji­ma sa ruskih instituta pokazalo se da kontinu­irana upotreba peptida može produžiti životni vek i za 20 godina.

Ono što je posebno značajno je da peptidi mogu da se koriste za pojedinačne organe i tako selektivno obnavljaju ćelije određenog organa tela. Peptidi ulaze u krvotok kroz ga­strointestinalni trakt, a zatim u ćelije ciljanog oštećenog organa. Na taj način se utiče na re­generaciju pojedinačnog ciljanog organa i pre­venira nastanak oboljenja tog organa.

Prirodno aktiviraju lečenje određenog organa na ćelijskom nivou i zbog toga ćelije nastav­ljaju pravilno da rade čak i nakon završetka terapije peptidnim bioregulatorima. Intenzitet i dužina trajanja terapije prirodnim peptidnim bioregulatorima zavisi od težine oštećenja or­gana ili sistema organa.

Na koji način se u Bicomed centru daju sa­veti o individualnoj primeni peptida? 

U zavisnosti od zdravstvenih smetnji, obolje­nja, dijagnoze, kao i na bazi indivudualnih te­stiranja, određuje se šta je od peptida osobi potrebno u terapiji, odnosno kroz suplemen­taciju.

Bicomed centar kao zastupnik prirodnih pep­tidnih bioregulatora My Real Way, uz testiranje za peptidne bioregulatore na kvantnim Bicom aparatima, svakom pojedincu nudi individual­no kreiran protokol za regeneraciju ciljanih or­gana i sistema organa u cilju rešavanja mno­gih problema izazvanih različitim oboljenjima, povredama ili degenerativnim promenama. Preporuka se daje od strane kompetentnog doktora.

Kako određeni peptidi deluju na pojedinač­ne organe i koji se peptidi najčešće traže? 

Prirodni peptidni bioregulator za ženski repro­duktivni sistem WomanTIDE PLUS forte je preporuka za žensku populaciju i koristi se za različite smetnje i probleme koje mogu imati i mlađe i starije ženske osobe. Zbog toga je našao široku primenu i dosta se koristi zbog odličnih efekata. Ovi peptidi deluju na ćeli­je reproduktivnog sistema žene. Kreirani su za ciljano očuvanje i regeneraciju strukture i funkcije ženskog reproduktivnog sistema i nor­malizaciju nivoa hormona. Doprinose efika­snoj regulaciji funkcije reproduktivnih organa, pomažu kod neplodnosti, sprečavaju razvoj zapaljenjskih procesa i neoplazmi ženskih reproduktivnih organa, kod PMS-a, mioma materice, bolnih i obilnih ciklusa, disfunkcije jajnika, neregularnih ciklusa, perimenopauze, policističnih jajnika i dr.

Kod sportskih povreda zglobova ili intenzivnih fizičkih aktivnosti, kao i degenerativnih prome­na na zglobovima, peptidni bioregulator Joint­sTIDE PLUS forte ubrzava procese oporavka i jača strukturu zglobova. Osnova peptidnog bioregulatora za zglobove je kompleks bio­aktivnih prirodnih peptida, vitamina i minerala koji obnavljaju oštećene ćelije zgloba, obnav­ljaju ih i aktiviraju, pomažu regeneraciju tkiva hrskavice i poboljšavaju pokretljivost zglobova tokom starosnih i upalnih promena, normali­zuju količinu zglobne tečnosti, a takođe uče­stvuju u održavanju zdravih zglobova. Odlični su nakon povreda, sportisti ih često koriste i preporučuju se svima koji imaju probleme sa zglobovima.

Multikomponentni peptidni bioregulator Ve­ssTIDE PLUS forte je inovativni proizvod za jačanje zidova krvnih sudova i vena. Redov­na upotreba peptidnog bioregulatora može da smanji rizik od razvoja atrofije vaskularnog zida i kardiovaskularnih patologija. VessTI­DE PLUS forte deluje na ćelije vaskularnog sistema, ubrzavajući procese regeneracije i poboljšavajući vaskularnu funkciju, smanjuje oštećenje arterija, povećava čvrstoću zidova kapilara i obnavlja venski protok krvi. Redovna upotreba proizvoda može sprečiti razvoj ate­roskleroze i proširenih vena, smanjiti rizik od moždanog i srčanog udara.

Postoje posebni peptidi i za mozak, organe vida, sluha, pankreas, štitnu žlezdu, kosti, li­gamente, prostatu, pluća, srce, jetru, bubrege i druge organe i mogu se kombinovati, čak se i preporučuju kombinacije različitih peptida za različita stanja i zdravstvene probleme.

Da li peptidi imaju neželjena dejstva i mogu li da se primenjuju ukoliko osoba koristi neku propisanu terapiju, odnosno lekove? 

Prirodni peptidi ne izazivaju neželjene efekte niti intoksikaciju, oni su prirodni suplementi i nisu lekovi. Mogu se kombinovati sa bilo ko­jom grupom lekova i integrisati u bilo koju te­rapiju.

Kako ste se u Bicomed centru odlučili da započnete uvoz peptida i omogućite njiho­vu dostupnost na našem tržištu? 

Za uvoz najkvalitetnijih peptida iz Evropske unije, proizvođača My Real Way koji su regi­strovani u Belgiji, odlučili smo se nakon višego­dišnje saradnje sa ovom kompanijom. Razlog za to je što ovi suplementi imaju jedinstvenu formulaciju i pored peptida sadrže neophod­ne vitamine i minerale, kao i određene biljne komponente koje povećaju efikasnost ciljane terapije za svaki pojedinačni organ. Rezultati upotrebe peptida koje su imali korisnici je fas­cinantan i posebno su dobri rezultati u kombi­naciji sa Bicom kvantnom terapijom.

Šta biste istakli kao naznačajnije benefite korišćenja peptidnih suplemenata? 

Najbitniji efekti korišćenja suplemenata na bazi peptida su regeneracija tkiva i funkcije ciljanog organa, prevencija oboljenja, smanje­nje upalnih procesa, ubrzani procesi oporavka i zarastanja nakon povreda i intervencija i us­poreno starenje.

Peptidna terapija je budućnost regenerativne medicine.

Telefon